ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση γραφείου: Βουρνάζων 15
Τηλ. 2251-43776, Fαχ 44476
Διεύθυνση οικίας: Γυμνασιάρχου Δαυίδ 19
Τηλ.2251 – 40170, 6977-675775
Μυτιλήνη, 81100

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο Νομικής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Λίαν Καλώς)
Master of Laws Πανεπιστήμιο Αberdeen (Μ.Βρεττανία)
Κύρια Περιοχή: Εταιρικό Δίκαιο, Management Εταιριών
Δευτερεύουσα Περιοχή: Δημόσιες Σχέσεις, Μanagment
Δικαστική Εξειδίκευση:
1) Ποινικό Δίκαιο,
2) Οικογενειακό Δίκαιο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

– «Γνώσεις Δικαίου Ανατολικών Χωρών» Πανεπιστήμιο Ιασίου Ρουμανίας
– «Χρηματιστηριακές Συναλλαγές» Αθήνα
– «Φορολογικές μεταρρυθμίσεις» Μυτιλήνη
– Euromoney 1994, 1995, 1996, 1997, Intercontinental, Αθήνα

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1/7/1990 – 30/9-1991 Άσκηση Δικηγορίας
Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης
1/1/1990 – 30/6-1990 Άσκηση Δικηγορίας,
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
1987 -1989 Υπεύθυνος διανομής. Εκδοτικός Οίκος
«Πανεπιστημιακός Τύπος», Ιπποκράτους 51, Αθήνα
1989 -1990 Καθηγητής Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου,
Νομικό Φροντιστήριο «Παν.Παναγιώτου», Αθήνα, Σόλωνος
και Μασσαλίας

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1992 έως σήμερα: Δικηγορικός Σύλλογος
Μυτιλήνης, Δικηγορικό Γραφείο Βουράζων 15, Μυτιλήνη

Νομικός Σύμβουλος στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» για τον Νομό Λέσβου
1993, 1994, 1995, 1996: Καταρτιστής στο Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Μυτιλήνης, στους
τομείς: α) Τεχνική των Συναλλαγών, β) Management – Marketing,
γ) Εμπορικό Εταιρικό Δίκαιο,
Συμμετοχή ως καταρτιστής σε επαγγελματικά σεμινάρια
(Ένωση Ξενοδόχων Ν.Λέσβου κ.λ.π)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εύφημος Μνεία Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών 1987


ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Μιχάλης Σταθόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπέης Δημήτρης, Καθηγητής Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Sellar Keith, Καθηγητής Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Abedeen Σκωτίας

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά – Ρουμανικά (εξαιρετική γνώση)
Ιταλικά (στοιχιώδης γνώση)

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Χειρισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Επεξεργασία κειμένου (Master, Write, ΑΜΙ, Word)
Λειτουργικά Συστήματα MsDos, PC Dos, Windows 95, 98, XP

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1991 Διημερίδα «Διευρένηση και Προσδιορισμός Νομικού Πλαισίου
Πνευματικής ιδιοκτησίας» Αϋβίτίβεη Σκοτίας
1989 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Εμπορικών Μελετών
«Ελληνική Εταιρία και Ανθρώπινος Παράγοντας»
1989: Συνέδριο Εταιρίας Ευρωπαϊκών Μελετών
«Νομικές θεσμικές Αλλαγές μετά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
1988: Ημερίδα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Marketing – Management  και Εταιρικό Δίκαιο» Αθήνα
1992: Ελληνική Εταιρία Δημόσιας Διοίκησης; «Δημόσιες
Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Αθήνα

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. «Το πεδίο Εφαρμογής της Σύμβασης των Βρυξελλών για την αρμοδιότητα και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου»

2. «Η έννοια της χαρακτηριστικής υποχρέωσης στην περίπτωση ανυπαρξίας συμβατικής επιλογής συστήματος Δικαίου, όπως αυτή φαίνεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης της Ρώμης».

3. «Οι δυσκολίες που ανακύπτουν για τον προσδιορισμό συμβατικής συμπεριφοράς σε αντιδιαστολή με τον χρόνο όπου τα μέρη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της σύμβασης».