Βουρνάζων 15, 81 100
Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλέφωνα:
Τηλ. 22510 43776
Κιν. 697 7675775
Fax. 22510 44476

E-mail:
dxatzigiannis@yahoo.gr